DODÁVKY A KVALITA

DODÁVKY A KVALITA

Konsignační sklad

Pro zajištění plynulých dodávek i pro nepředvídané situace (výpadek ve výrobě) nebo při neočekávaném navýšení objednávky ze strany odběratele (navýšení výroby), umožňujeme využití konsignačního skladu v prostorách naší firmy.

Při nutnosti okamžitého dodání využíváme vlastní dopravu k vykrytí objednávky z konsignačního skladu. Díky krátké dopravní vzdálenosti, možnosti konsignačního skladu a vlastní dopravě je uskutečnění mimořádné dodávky v relativně krátkém čase.

Kvalita

Významným prvkem k udržení a případnému zvýšení kvality dodávaných výrobků a poskytovaných služeb je kromě řádného výběru dodavatele materiálu, kvalitního řízení výroby a důsledné výstupní kontroly i zavedení jednotného systému řízení kvality a certifikace dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2008.

Naše firma se snaží být maximálně šetrná k životnímu prostředí, což dokazuje získání certifikátu ochrany životního prostředí dle požadavků ČSN EN ISO 14001:2004.

Dodací a platební podmínky

Dodací a platební podmínky jsou individuální dle dohody s odběratelem.

Lhůty pro sériové dodávky při první objednávce max. 15 pracovních dní (dle složitosti výrobku a použitého materiálu, dle nutnosti výroby výsekové planžety), při každé další objednávce do 5 pracovních dnů nebo okamžité vykrytí z konsignačního skladu.

Lhůta pro předložení vzorku 2 – 15 dní dle složitosti výrobku a požadovaných materiálů.